Tíðindi

Profit warning fra Bakkafrost

Ilaks.no skrivar sera áhugaverda grein um Bakkafrost. LES niðanfyri

Det foreløpige ureviderte konsernregnskapet for 2. kvartal 2023 indikerer en lavere operasjonell EBIT enn forventet for Bakkafrost-konsernet. Her indikeres en operasjonell EBIT på rundt 353 millioner danske kroner.

Hoveddrivere for resultatene er de ekstraordinært lave slaktevolumene i det færøyske oppdrettssegmentet og redusert gjennomsnittsvekt på slaktet fisk. I tillegg har det skotske oppdrettssegmentet hatt lavere slaktevekter i Q2, sammenlignet med forrige kvartal, hovedsakelig forårsaket av «biologi-ledet høsting» på enkelte lokaliteter og tidlig høsting på noen lokaliteter for å redusere biologisk risiko i forkant Q3, opplyser Bakkafrost søndag kveld.

Generelt har prisoppnåelsene for fersk laks vært redusert i løpet av kvartalet. Det lave slaktevolumet i det færøyske oppdrettssegmentet rammet kostnadene ved slaktet fisk da faste kostnader ble mindre utvannet på slaktevolumet.

Det er også registrert eksepsjonelle dødelighetskostnader i kvartalet. På Færøyene utgjorde dette rundt 32 milloner danske kroner og dekket både sjøvann og ferskvann, hvor ulykkesdrevne dødelighetshendelser skjedde under oppstarten av de nye utvidelsene av settefiskanleggene Glyvradal og Norðtoftir. I Skottland er det kostnadsført 43 millioner danske kroner forårsaket av ulykkesdrevet dødelighet under oppstart av Applecross 4 klekkeriutvidelsen, og på grunn av forhøyet dødelighet forårsaket av virustap på noen marine oppdrettsslokaliteter, som tidligere beskrevet i Bakkafrosts presentasjon av kapitalmarkedsdagen 2023.

Bakkafrost har revidert slaktevolumet for hele 2023 for Færøyene til 63.000 tonn. Slaktevolumet for 2023 for Skottland er uendret på 30.000 tonn.

Hele Q2-rapporten vil bli utgitt 22. august.