Tíðindi

Brævatkvøður til Fólkatingavalið

KUNNGERÐ: Vejledning Tidsfrister i forbindelse med folketingsvalget mandag den 31. oktober 2022

Der henvises i øvrigt til Lovbekendtgørelse nr. 41 af 15. januar 2020 om folketingsvalg på Færøerne.

Brevstemmer - Færøske vælgere Søfolk og fiskere kan brevstemme de sidste 3 måneder før valgdagen (dvs. fra den 31. juli 2022), dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen (dvs. fredag den 28. oktober 2022).

I andre tilfælde, herunder på plejehjem og sygehuse, kan der brevstemmes de sidste 3 uger før valgdagen (dvs. fra mandag den 10. oktober 2022), dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen (dvs. fredag den 28. oktober 2022).

Brevstemmere - Vælgere fra den øvrige del af Riget Personer optaget på valglisten i Danmark eller Grønland, men som midlertidigt opholder sig på Færøerne, kan brevstemme på de færøske folkeregistre, hos Landfogeden, sysselmændene og Rigsombuddet.

Tað skrivar Ríkisumboðsmaðurin, um brævatkvøður.

Annars skrivar Ríkisumboðsmaðurin soleiðis:

Bekendtgør dagen for valgets afholdelse I medfør Kongeligt Åbent Brev af 5. oktober 2022 samt tillæg til Kongeligt Åbent Brev af 9. oktober 2022 har Rigsombudsmanden på Færøerne fastsat, at Valg til Folketinget på Færøerne skal afholdes den 31. oktober 2022.

Bekendtgør dagen for valgets afholdelse Rigsombudsmanden bekendtgør dagen for valgets afholdelse og underretter valgbestyreren herom. Valget afholdes den 31. oktober 2022 kl. 9.00 til 20.00.

Valglister Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en valgliste over kommunens vælgere. Såfremt kommunen er delt i flere valgdistrikter, skal der udarbejdes en valgliste for hvert valgdistrikt. På valglisten optages de vælgere, der senest 18.-dagen før valgdagen er flyttet til kommunen.

Kandidatanmeldelser Senest kl. 18.00 elleve dage før valgdagen skal anmeldelser om kandidater være indleveret til valgbestyrelsens formand. Umiddelbart efter udløbet af fristen (kl. 18.00) for kandidaters anmeldelse skal valgbestyrelsen undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er gyldige.

Valgkort Senest 10 dage før valgdagen skal kommunalbestyrelsen på sædvanlig måde bekendtgøre, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, og at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.